Publicerad: 2022-04-29 15:21 | Uppdaterad: 2022-05-20 09:11

Webbaserade utbildningar om IT- och informationssäkerhet

På KI kan vi tillsammans reducera risker i vår informationshantering. I april lanserar KI:s funktioner för IT- och informationssäkerhet en webbaserad utbildning där vi under året kommer att få ta del av en serie korta lektioner som skickas ut via e-post.  

Utbildningar inom IT- och informationssäkerhet

Tre olika digitala utbildningar kommer att distribueras via e-post till alla medarbetare på KI under 2022. Ta tillfället i akt och gå igenom lektionerna enskilt och ta sedan gärna upp frågorna till diskussion på interna möten.

Varje utbildning har ett individuellt antal lektioner som skickas ut vid olika tillfällen. Den första utbildningen skickas till medarbetare via e-post tisdagen den 3/5. (Medarbetare vid Universitetsförvaltningen har redan fått utbildningen). 

Utbildningarna i korthet: 

Introduktion till informationssäkerhet

Grundläggande och aktuella aspekter på informationssäkerhet tas upp i ca 15 separata lektioner som distribueras under året enligt en fastställd plan, med start nu i april.

Tema lösenordskvalitet och hantering av lösenord

Anpassat innehåll och tidpunkt för lansering i samband med revidering av KI:s lösenordspolicy. En till två utskick genomförs. Syftet är att stödja vid införandet av den kommande nya lösenordspolicyn samt ge tips kring lösenordskvalitet och hanteringen av våra lösenord.

Tema phishing

Anpassat innehåll på temat phishing skickas ut vid ett till två tillfällen under året. Varför vi valt detta tema är att just phishing fram till idag har varit det största enskilda kända hotet som riktar sig mot påverkan av den enskilde medarbetaren på KI.

För samtliga tre utbildningar gäller att:

  • Syftet är att öka medvetenheten kring behovet av att beakta aspekter på IT- och informationssäkerhet i det egna arbetet inom KI.
  • Målet är att öka medvetenheten om risker och behovet av IT- och informationssäkerhet i den egna verksamheten och att man reflekterar över vad man själv bör tänka på i sitt dagliga arbete.
  • Målgruppen är samtliga inom KI.

De korta lektioner som skickas ut via e-post tar två till fem minuter för att slutföra. Kanske inspirerar det också till diskussion på era interna möten. Lektionerna går att genomföra på dator, telefon eller surfplatta.

Avsändare för utskicket 

Den första lektionen skickas ut under april och sedan skickas fler ut med jämna mellanrum. Avsändaren kommer att vara "Informationssäkerhetsfunktionen på KI" och avsändaradressen är (ki@nanolearning.com). Obs! Notera att utbildningen skickas ut från en extern e-postadress och att KI:s e-postsystem kommer att flagga för det.

Kontakt vid frågor 

Om du har några frågor eller kommentarer kring innehållet i utbildningen, eller kring IT- och informationssäkerhet, vänligen ta kontakta via infosec@ki.se.

Kontakt

Stefan Larsson Specialist