Publicerad: 2009-11-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Webbaserad utbildning om influensa A(H1N1)

Nu finns en utbildning på webben om pandemisituationen med den nya influensan A(H1N1), som riktar sig till personal inom vård och omvårdnad.

Utbildningen sammanfattar vad pandemiberedskapen i Sverige innebär, hur pandemin med den nya influensan A(H1N1), även kallad svininfluensan, påverkar arbetet med vård och omvårdnad, och var viktig information finns att hitta. Den består av en presentation med bilder, text, animationer och speakerröst, och kan följas enskilt vid en dator eller användas vid internutbildningar i grupp på olika arbetsplatser.

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningen i samarbete med Karolinska Institutet.

För att se utbildningen krävs att den aktuella datorn har Adobe Flash 9 eller senare version. Webbutbildningen kommer att uppdateras och vidareutvecklas under hela hösten 2009.