Publicerad: 2013-05-23 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

VR-satsning bäddar för internationell forskarrekrytering

[NYHET 2013-05-23] En ny utlysning från Vetenskapsrådet förbättrar Karolinska Institutets möjlighet att rekrytera internationella toppforskare. Totalt utlyses 150 miljoner kronor i satsningen, som ligger helt i linje med Karolinska Institutets internationella målsättning, enligt Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

 Hans-Gustaf Ljunggren.
Hans-Gustaf Ljunggren.Foto: Erik Cronberg

Med en ny bidragsform vill Vetenskapsrådet ge svenska universitet och högskolor en långsiktig möjlighet att locka internationellt framstående forskare till Sverige. Bidraget är på 5 miljoner-15 miljoner kronor per år per rekrytering, och löper under 7-10 år.

- Det här är en väldigt spännande utlysning eftersom bidraget är så pass stort och sträcker sig långt fram i tiden. Vi har tidigare kunnat mobilisera resurser för externa rekryteringar från fakultetshåll, men inte alls i den omfattning det här öppnar för, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

- Utlysningen ger oss möjlighet att rekrytera internationella toppforskare som kan skapa framgångsrika miljöer på KI och stimulera sina kollegor här. Det kan bidra till att höja kvaliteten på den forskning som görs på KI.

Bakgrunden till Vetenskapsrådets satsning, som görs på uppdrag av regeringen, är att Sverige jämfört med andra framstående forskningsländer rekryterar få etablerade utländska forskare på högsta nivå. Detta trots att internationell rekrytering anses viktig för att höja kvaliteten på landets forskning. Situationen har även uppmärksammats av Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten, som konstaterat att universitetet måste blir mer attraktivt vid internationella rekryteringar.

- Vi har flera spännande rekryteringar på gång nu, men vill jobba offensivt för att få fler, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Den aktuella satsningen från Vetenskapsrådet riktar sig till internationellt erkända och etablerade forskare. För att KI ska bli attraktivare även för yngre forskare skapar universitetet bland annat en tydlig karriärtrappa och inväntar en tidigare aviserad satsning från Vetenskapsrådet inriktad på rekrytering av yngre internationella forskare, enligt Hans-Gustaf Ljunggren.

Text: Sara Nilsson