Publicerad: 2014-11-14 07:52 | Uppdaterad: 2015-01-20 10:42

VR-anslag till CIM-forskare

Niklas Björkström och Yenan Bryceson, båda forskargruppledare på CIM, har beviljats projektbidrag för Unga forskare från Vetenskapsrådet, VR, på 6 miljoner kronor var som löper över 4 år.

Grattis till er båda! Vad betyder det för er att få det här bidraget?

Niklas: VR är en av hörnstenarna för finansiering av medicinsk forskning så dels är det ju oerhört viktigt att uppmärksammas av dem. Sedan är det så klart oerhört kul att det jobb vi gjort i gruppen de senaste åren uppskattas av VR.

Yenan: VR är fundamentalt när det gäller finansiering av medicinsk forskning i Sverige, så ett bidrag från dem är ett viktigt godkännande. Jag avslutar nu en fyraårigt FoAss-tjänst finansierad av VR, så det är glädjande att de fortsätter sitt stöd, att VR har fortsatt stort intresse för vår forskning. Jag är givetvis också glad att de fortfarande anser mig vara en ung forskare trots många fler gråa hårstrån!

Niklas BjörkströmReglering av NK-celler i human lever vid leversjukdom är titeln på Niklas Björkströms forskningsprojekt. Berätta mer om projektet!

Niklas: Även om man ofta inte tänker på levern som ett immunologiskt organ innehåller den en stor mängd immunceller och många sjukdomsprocesser i detta organ är en direkt konsekvens av felaktiga immunsvar. Levern är framför allt rik på så kallade natural killer (NK) celler, en celltyp som är viktig vid infektioner och inflammation. Det övergripande målet med projektet är att undersöka hur NK celler utvecklas och fungerar i den friska levern hos människa samt studera NK-cellens roll vid olika leversjukdomar. Vi förväntar oss att nå nya insikter kring grundläggande NK-cellsbiologi samt få ökad förståelse för hur NK celler fungerar vid leversjukdom

Yenan BrycesonStudier av primära immunbristsjukdomar hos människa är titeln på Yenan Brycesons forskningsprojekt. Vad handlar projektet om?

Yenan: Genetiska mutationer, som försämrar förmågan hos vissa vita blodkroppar att döda infekterade eller maligna målceller, kan orsaka dödliga hyperinflammatoriska syndrom, som associeras med oproportionerligt immunsvar, alternativt tidig debut av systemisk autoimmunitet eller hematologiska maligniteter. Många fall kan inte förklaras med nuvarande kunskap. Det övergripande målet med vår forskning är att belysa molekylära mekanismer för immunceller, framför allt cytotoksiska lymfocyter. Vår forskning hittills lovar inte bara nya immunologiska insikter, utan kan också leda till utveckling och implementering av nya kliniska, diagnostiska analyser som räddar liv.