Publicerad: 2017-06-19 16:13 | Uppdaterad: 2019-06-17 15:31

Volker Lauschke årets Malin och Lennart Philipson-pristagare

Styrelsen för Malin och Lennart Philipsons stiftelse delar ut ett pris och ett anslag för biomedicinsk forskning med molekylär inriktning till minne av professor Lennart Philipson. Syftet är att underlätta för unga lovande forskare att etablera en självständig forskargrupp efter postdoktoral utbildning. 2017 års pristagare är KI-forskaren Volker M. Lauschke.

Anslagssumman är 1 000 000 SEK/år i två år. Av denna summa utgår till mottagaren under första året ett personligt pris på 50 000 SEK. Priset delas ut vartannat år vid Karolinska Institutet och vartannat år vid Uppsala Universitet.

Porträtt av Volker Lauschke.Volker M. Lauschke, forskarassistent vid institutionen för fysiologi och farmakologi, tilldelas priset 2017 för sitt arbete med utveckling och karakterisering av fysiologiska levermodellsystem med målet att studera molekylära mekanismer som ligger till grund för interindividuella skillnader i läkemedelssvar.

– Volker M. Lauschke har gjort banbrytande vetenskapliga upptäckter och visat självständiga och enastående kvaliteter i sin forskning. Han förtjänar verkligen denna utmärkelse, säger professor Li Felländer-Tsai, vetenskaplig rådgivare till Malin och Lennart Philipsons Stiftelse

– Jag är djupt tacksam för att ha fått denna utmärkelse. Under min studietid hade jag nöjet att uppleva den inkluderande och öppna atmosfär som Lennart Philipson skapade under sin tid vid EMBL och som format så många forskare i Europa och resten av världen, inklusive mig själv. Jag känner mig hedrad att få ett pris i Lennart Philipsons namn och kommer att sträva efter att bidra till att föra vidare hans vetenskapliga ledarskapsfilosofi, kommenterar Volker M. Lauschke.

Årets pris ska delas ut på Karolinska Institutets installationsceremoni den 12 oktober.

Volker M. Lauschke doktorerade vid EMBL och den kombinerade fakulteten för naturvetenskap och matematik vid universitetet i Heidelberg, Tyskland år 2013 på studier av vävnadsmönster med molekylära oscillatorer. År 2014 flyttade han till Karolinska Institutet som Marie Curie-stipendiat för att arbeta med utveckling och karakterisering av fysiologiska levermodellsystem med målet att studera molekylära mekanismer som ligger till grund för interindividuella skillnader i läkemedelssvar. Efter två års postdoktorstudier vid KI blev han år 2017 forskarassistent vid institutionen för fysiologi och farmakologi inom området leverfunktion och regeneration.