Publicerad: 2010-10-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Vitamin B12 kopplad till minskad risk för Alzheimers

[NYHET 2010-10-19] En ny studie från Karolinska Institutet visar att vitamin B12 kan ha en skyddande effekt mot Alzheimers sjukdom. Fynden, som publiceras i vetenskapstidskriften Neurology, bekräftar tidigare kunskap när det gäller kostens betydelse för att minska risken för demenssjukdom.

Vitamin B12 finns naturligt i fisk, fågel eller andra köttprodukter. Enligt forskarna pekar de nu presenterade resultaten på behovet av ytterligare forskning kring vilken roll vitamin B12 kan spela som markör för att identifiera människor med ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom.

- Förvånansvärt många gamla har låga nivåer av B12. Samtidigt ska man komma ihåg att de få studier som undersökt möjligheten att ge B12 som kosttillskott för att minska risken för minnesförlust har haft blandade resultat, säger Babak Hooshmand, läkare och doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Studien bygger på blodprov från 271 finska personer i åldrarna 65 till 79 år, samtliga friska vid tidpunkten för studiens början. Blodproven testades avseende nivåer av aminosyran homocystein samt holotranscobalamin, en aktiv del av B12. För mycket homocysteine i blodet har tidigare kopplats till negativa effekter på hjärnan. Höga nivåer av B12 kan dock sänka nivåerna av homocystein.

Under de sju år som studien pågick utvecklade 17 deltagare Alzheimers sjukdom. Forskarna fann att en ökning av homocystein i blodet också ökade risken för Alzheimer, medan förekomsten av holotranscobalamin minskade risken. Resultaten kvarstod efter att forskarna räknat in påverkan från andra faktorer, så som ålder, kön, rökning, blodtryck och vikt.

Studien har finansierats av bland annat Vetenskapsrådet och EU:s sjunde ramprogram.

Publikation:

B. Hooshmand, A. Solomon, I. Kåreholt, J. Leiviska, M. Rusanen, S. Ahtiluoto, B. Winblad, T. Laatikainen, H. Soininen, M. Kivipelto

Homocysteine and holotranscobalamin and the risk of Alzheimer disease; A longitudinal study

Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology, 2010;75:1408-1414, Online 19 Oct 2010.

För mer information, kontakta: