Publicerad: 2015-11-04 10:49 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:14

Vitala funktioner som behandlingsmål inom intensivvård i Tanzania

Med syfte att utveckla intensivvården i Tanzania har doktoranden Tim Baker från Karolinska Institutet bidragit till att introducera nya rutiner för identifiering och behandling av patienter med sviktande vitala funktioner. Baker har tillsammans med kollegor utvecklat ett behandlingsprotokoll kallat Vital Signs Directed Therapy (VSDT), som förbättrar intensivvården och minskar mortaliteten för vissa patienter.

VSDT är ett protokoll för behandling av svårt sjuka patienter med fokus på patientens vitala funktioner: medvetandegrad, andningsfrekvens, syresättning, hjärtfrekvens och blodtryck. VSDT bygger på de rutiner som sedan länge är etablerade på intensivvårdsavdelningar och i operationssalar i Sverige.

Tim Baker. Photo: Ulrika Baker– Vi har sett att när protokollet används så har vården förbättrats och dödstalet för vissa patienter sjunkit. Själva insatsen är enkel och billig vilket innebär att den har goda förutsättningar att kunna genomföras på fler sjukhus i Tanzania och i andra låginkomstländer. Visionen är att patienter inte ska behöva dö av undvikbara orsaker som odiagnostiserad och obehandlad chock, säger Tim Baker, specialist i anestesi och intensivvård.

Tanzania är ett låginkomstland med 15 narkosläkare på 47 miljoner invånare. Det finns färre läkare i Tanzania som land än på Karolinska Universitetsjukhuset i Stockholm. På Tanzanias största sjukhus, Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam, finns endast fyra narkosläkare till sjukhusets patienter som är fördelade på 1500 sängplatser och 16 operationssalar.

För kritiskt sjuka patienter ändras tillståndet kontinuerligt, och behandlingen behöver modifieras i samma takt. I Sverige kan sjuksköterskor som finns vid patientens sida justera behandlingen dygnet runt med hjälp av olika modeller för målstyrda behandlingar. När VSDT används kan sjuksköterskor behandla de kritiskt sjuka patienterna genom att följa protokollet.

– Nu kan sjuksköterskor utföra uppgifter som traditionellt varit förbehållna läkarna. Konceptet ”task-shifting” har fungerat väl även i det här forskningsprojektet. Läkarna hinner inte till patienter som försämras, nu kan sjuksköterskorna själva justera behandlingen, säger Tim Baker.

Doktorsavhandling

Critical care in low resource settings

Tim Baker, Karolinska Institutet 2015, ISBN: 978-91-7676-049-9.