Publicerad: 2022-07-27 13:07 | Uppdaterad: 2022-07-28 07:08

Visselblåsa - rapportera missförhållanden

Nu finns en intern rapporteringskanal för rapportering av missförhållanden, t.ex. korruption eller andra arbetsrelaterade regelbrott, som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och upphör. KI har också inrättat en visselblåsarfunktion som består av särskilt utsedda behöriga personer att hantera dessa rapporter och beslutat om riktlinjer för denna funktion.

Visselblåsarlagen innebär ett skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om sådana oegentligheter. Den rapporterande personens identitet skyddas av sekretess.   

Kontakt

Helén Törnqvist Avdelningschef