Publicerad: 2013-04-24 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-08 10:56

Virtuella obduktioner belönas med fotopris

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-25] Lennart Nilsson Award för år 2008 går till den svenske läkaren Anders Persson. Han får priset för sina tredimensionella bilder av människokroppens inre, vilka bland annat kan användas vid virtuella obduktioner. Priset - som i år firar tioårsjubileum - anses av många vara världens främsta utmärkelse inom vetenskaplig och medicinsk fotografi.

Lennart Nilsson Award delas ut årligen för att hedra den legendariske svenske fotografen som i decennier varit verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm. Årets pristagare Anders Persson har i likhet med Lennart Nilsson skapat bilder av människans inre, som synliggjort det som tidigare har varit fördolt för ögat.

Motivering

"Anders Persson kombinerar spjutspetsteknik med pedagogiskt berättande och konstnärligt öga. Han synliggör kroppens inre med unik precision, så att bilderna kan förstås och tolkas av både lekmannen och experten."

Anders Persson är chef för Center for Medical Image Science and Visualisation, CMIV, vid Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping. Detta center har med stor framgång utvecklat teknik för att skapa tredimensionella bilder av kroppens inre. Anders Persson och hans medarbetare utgår från flera olika avbildningstekniker, såsom magnetresonans, ultraljud och positron-emissionstomografi. De sätter samman informationen i överskådliga bilder med stor pedagogisk kraft. Bland annat har CMIVs teknik gett rättsläkare helt nya möjligheter att utföra obduktioner virtuellt, mycket snabbare och enklare än vid konventionella obduktioner. I sin mest spektakulära form har de tredimensionella bilderna även rönt internationell uppmärksamhet genom TV-serien CSI, som handlar om en grupp kriminaltekniker. Men tekniken används även med framgång för diagnostik av levande patienter.

Anders Persson (född 1953) började sin karriär som röntgenfotobiträde i Bollnäs efter gymnasiet. Han trivdes så bra att han avböjde en studieplats på KTH och i stället påbörjade en utbildning till röntgensjuksköterska. Efter att ha arbetat som vårdlärare på Karolinska Institutet inom utbildningen för röntgenassistenter vidareutbildade han sig till röntgenläkare. Under ett antal år var han verksam som överläkare respektive chefsöverläkare i Hudiksvall och sedan som chef för röntgenverksamheten i hela Hälsingland.

År 2002 rekryterades han till Linköpings universitet för att starta CMIV. Han disputerade 2005 inom området tredimensionella bilder. I dag har verksamheten vid CMIV vuxit och omfattar 70 forskare och 30 doktorander.

Lennart Nilsson Award instiftades 1998 och administreras av Karolinska Institutet. Universitets rektor Harriet Wallberg-Henriksson är ordförande i Stiftelsen Lennart

Nilsson Award och deltar i valet av pristagare. Prissumman är på 100 000 kronor. Namnet på årets pristagare offentliggörs i samband med seminariet Att göra det osynliga synligt vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Prisceremonin äger rum i Berwaldhallen i Stockholm den 28 oktober 2008 i samband med Karolinska Institutets installationsceremoni för nya professorer. Lennart Nilsson närvarar själv vid festligheterna.