Publicerad: 2017-06-22 08:11 | Uppdaterad: 2017-07-05 11:21

Vinnova och VR storsatsar på centrum för avancerade cell- och genterapier

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset får centrala roller när Vinnova och Vetenskapsrådet (VR) anslår 48 miljoner kronor till uppbyggnad av ett centrum för utveckling av avancerade cell- och genterapier.

Centrumet, Center for Advanced Medical Products (CAMP), kommer att ledas av föreståndare Pontus Blomberg, tillförordnad verksamhetschef vid Karolinska Centrum för Cellterapi vid Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid institutionen för laboratoriemedicin, KI. Matti Sällberg, professor och prefekt vid institutionen för laboratoriemedicin tar plats i centrumets styrelse.

– Centrumet är en mycket glädjande satsning av stor strategisk nationell betydelse, säger Pontus Blomberg.

Cell- och genterapi är områden på stark frammarsch. Produkter baserade på celler och gener finns redan idag som godkända läkemedel. Området är dock fortfarande under utveckling och intensiv forskning bedrivs inom både akademi och industri i Sverige. Med det aktuella anslaget stöds detta arbete ytterligare och målet är att centrumet ska bli en internationellt erkänd aktör för framtagande av nya behandlingar och bidra tillnationell industriell tillväxt inom området.

CAMP får en bred nationell förankring med parter från såväl akademi, forskningsinstitut,hälso- och sjukvård som läkemedelsindustri och bioteknikföretag.