Publicerad: 2014-02-24 16:54 | Uppdaterad: 2014-06-03 10:25

Vinnare av bästa Grand Round föreläsning

Karin Strandberg är vinnaren av bästa Grand Round presentation HT2013 vid Institutionen för medicin, Huddinge. Priset delades ut i januari.

Karin Strandberg är specialist i allergisjukdomar med inriktning på svår astma på Enheten för Hjärt- och Lungsjukdomar, Institutionen för medicin, Huddinge, KI. Hon har jobbat på Campus Huddinge sedan 2008.

Vad handlar din GR-presentation om?

-Födoämnesöverkänslighet, en liten exposé över allergiska och icke-allergiska reaktioner med några patientfall som exempel. Överkänslighet för födoämnen blir allt vanligare och vi kommer alla i kontakt med företeelsen på något sätt.

Varför ville du medverka i Grand Round?

-Ha ha, jag vände väl inte bort blicken lika mycket som kollegorna på morgonmötet tidigt i höstas då frågan ställdes vem som kunde ha en muntlig presentation det datum Lung-allergikliniken tilldelats. Med facit i hand är jag förstås otroligt glad och stolt över att jag fick uppdraget!

Vem är du och vad gör du på KI?

-Jag är specialist i allergisjukdomar med inriktning på svår astma, samt även nybakad specialist i lungsjukdomar. Jag är oftast placerad på Lung-allergimottagningen där jag bl a har hand om ungdomsmottagningen för astmatiker.

-På forskningssidan deltar jag i docent Barbro Dahléns grupp och har bl a arbetat i en stor delvis EU-finansierad studie om svårbehandlad astma. Framöver kommer jag, som det ser ut nu, få mer möjlighet att vara forskningsledig och dra mitt strå till stacken i studier rörande astma och KOL.

Grand Round startade på 80-talet

GR är ett forum för vidareutbildning för medicinklinikens läkare, där även medicinstudenterna deltar. Vid GR presenteras forskningsprojekt och avhandlingar, medicinska nyheter av allmänintresse och fallpresentationer.

Oftast ges en presentation utifrån ett autentiskt fall (gärna ett "knepfall", eller ett fall med allmänintresse), där auditoriet medverkar med förslag på utredningar och diagnos, följt av en litteraturgenomgång och uppdatering av kunskapsläget.