Publicerad: 2016-05-17 15:09 | Uppdaterad: 2016-05-27 12:48

Vinnare av arbetsmiljöpriset

Mattias Svensson är institutionens vinnare av arbetsmiljöpriset 2015

Mattias Svensson är forskargruppsledare på Centrum för infektionsmedicin (CIM) och får arbetsmiljöpriset för sitt goda ledarskap och engagemang under året 2015.

Medarbetarnas motivering:

"Mattias värnar alltid om att hans gruppmedlemmar ska känna sig trygga och trivas på jobbet. Genom kontinuerlig fortbildning inom gruppdynamik, ledarskap och riskbedömningar, samt genom att aktivt arbeta med att granska och tydliggöra risker i laborationsprotokoll och i den mån det är möjligt eliminera eventuella risker, är han en värdig vinnare av arbetsmiljöpriset. Inte nog med att Mattias är noga med den fysiska arbetsmiljön, han värnar även om att alla ska trivas och känna sig delaktiga i gruppen. Mattias får en att alltid se ljuset när det känns som mest tufft, och har ett väldigt kreativt sätt att tänka, vilket utmanar en till att utvecklas som forskare men även som individ."

Priset som är på 5000 kronor delades ut av institutionens prefekt Jan Bolinder och Arbetsmiljögruppens ordförande Mari Gilljam.

Mattias egen kommentar till utmärkelsen:

“Att få pris för bästa arbetsmiljöinsats känns oerhört hedrande och gör mig väldigt glad. Utmärkelsen är en mycket positiv överraskning och ger mig inspiration att fortsätta att sträva efter att skapa en bra arbetsmiljö, samt att vidareutvecklas som ledare och medarbetare. Det är förstås tack vare mina utmärkta gruppmedlemmar och medarbetare som det är möjligt att ha en positiv attityd, vara en inspirationskälla och förhoppningsvis ett gott föredöme.

Stort tack till institutionen och alla dess medarbetare.”

Grattis Mattias!