Publicerad: 2017-10-10 13:29 | Uppdaterad: 2024-04-04 13:32

Vill minska risken för hjärtkärlsjukdom hos patienter med diabetes

Thomas Nyström forskar om hjärtkärlsjukdom hos patienter med diabetes. Fokus för hans intresse är tarmhormonet GLP-1 som används som diabetesläkemedel men som också visat sig kunna ha skyddande effekt för kärl, hjärta och hjärna.

Thomas Nyström. Foto: Creo Media Group

Människor med diabetes löper flera gånger högre risk än andra att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Thomas Nyström forskar om denna överrisk och hur den kan minskas. Framför allt forskar han om tarmhormonet GLP-1 och de olika läkemedel som ökar halten av GLP-1 i kroppen. Substanserna är utvecklade som diabetesläkemedel men har också visat sig ha positiva effekter på blodkärl, hjärta och hjärna.

– Vi diabetesläkare har numera en rätt stor palett med läkemedel att jobba med vid typ 2-diabetes, och vi behöver ta reda på mer om hur de påverkar hjärtkärlsystemet, säger Thomas Nyström. Stora uppföljningsstudier visar att läkemedel som är kopplade till GLP-1 har en skyddande effekt för hjärtkärlsjukdom, men vi vet fortfarande inte varför.

Thomas Nyströms forskning om GLP-1 inleddes med en klinisk studie som visade att hormonet förbättrade kärlfunktionen hos individer med typ 2-diabetes efter hjärtinfarkt. Nyström har sedan rört sig över olika forskningsfält, som molekylärbiologi och experimentella studier, för att utforska detta sambands mekanismer och kliniska potential.

– Vi har bland annat visat hur GLP-1 påverkar kärlceller och att hormonet frisätter kärlvidgande kvävemonoxid, säger han. Nu är jag tillbaka i studier på människa, bland annat med en ännu opublicerad studie där vi undersöker hur GLP-1 påverkar hjärtfunktionen hos personer med lindrig hjärtsvikt. Vi har också inlett en klinisk studie av om GLP-1 kan motverka komplikationer hos individer med diabetes som varit med om en ballongvidgning och fått stent i kranskärl.

Om Thomas Nyström

Professor i medicin med inriktning mot diabetologi vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Thomas Nyström är född i Lidköping 1962 och utbildad vid KI med läkarexamen 1994. Han fick läkarlegitimation 1997, blev specialist i internmedicin 2002 och specialist i endokrinologi och diabetologi 2006. Som kliniker har han alltid varit verksam vid Södersjukhuset, där han sedan 2006 är överläkare.

Nyström disputerade vid KI 2005 och blev docent 2012. Han är även studierektor för läkarprogrammets kurs ”Den sjuka människan 2”.
Thomas Nyström utnämndes den 1 mars 2017 till professor i medicin med inriktning mot diabetologi vid Karolinska Institutet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society” 2017.

Se en video