Publicerad: 2016-10-11 10:02 | Uppdaterad: 2024-03-04 10:05

Vill hitta enkla metoder för tidig upptäckt av parodontit

Nagihan Bostanci skapar tredimensionella modeller av tandkött och tand för att förstå hur lindrig tandköttsinflammation förvärras till parodontit, tandlossning. Hon hoppas att forskningen bland annat ska bidra till nya, bättre metoder för diagnosticering och prognostisering.

Nagihan Bostanci

Professor i inflammationsforskning med inriktning mot parodontologi vid institutionen för odontologi

Professor Nagihan Bostanci. Photo Stefan Zimmerman
Nagihan Bostanci. Foto: Stefan Zimmerman.

Nagihan Bostanci forskar om hur inflammation i tandköttet uppstår och förvärras. Den lindriga formen av tandköttsinflammation, gingivit, går tillbaka om munhygienen förbättras, men utan åtgärd kan den istället leda till kronisk inflammation: parodontit, tandlossning.

– Inflammationen är kroppens sätt att försvara sig mot bakterier, men om inflammationen blir långvarig kan den övergå från att vara nyttig till att bli skadlig, säger Nagihan Bostanci. Då blir den motorn som driver sjukdomen. Min forskning handlar bland annat om att förstå denna övergång bättre.

Den allvarliga formen av tandköttsinflammation, parodontit, undersöker Nagihan Bostanci i experiment där hon odlat mänskliga celler till tredimensionella modeller av tandkött och tand.

– Modellerna, som vi utvecklat själva, ger oss möjlighet att i detalj studera hur inflammationen etableras och utvecklas, vilka bakterier och proteiner som är inblandade, hur bakterie och värd interagerar, säger hon. Nya möjligheter inom proteomik hjälper oss att analysera resultaten.

Tidig diagnos och prognos

Nagihan Bostanci hoppas att forskningen bland annat ska leda till nya biomarkörer för tidig diagnos och prognos vid parodontit.

– Tandlossning utvecklas långsamt, i tysthet. Jag vill bidra till enkla metoder för att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede.

Ett tema som också intresserar Nagihan Bostanci är munhälsans betydelse för individens generella hälsa, där hon menar att tandköttsinflammation kan vara en möjlig länk.

– Jag hoppas kunna fortsätta även det forskningsspåret vid KI, säger hon.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i på engelska i skriften "From Cell to Society 2016".