Deltagare till studie sökes Vill du vara med och bidra till kunskapen om hur hjärnan fungerar?

Bild av den mänskliga hjärnan.
Bild av den mänskliga hjärnan. Foto: n/a,Getty Images/iStockphoto

Vi söker försökspersoner till en studie om empati, känsloreglering och hjärnans belöningssystem då vi tror att dessa egenskaper är av betydelse till varför vissa personer begår brott.

Vi söker försökspersoner till en studie där vi undersöker hur olika personlighetsdrag påverkar förmågan till empati, känsloreglering och belöningssystemet. Förmågan att kunna leva sig in i och förstå hur andra människor känner skiljer sig åt mellan olika människor, liksom hur bra vi är på att kontrollera våra impulser och de känslor vi får. Vi tror att dessa egenskaper är av betydelse till varför vissa personer begår brott. I denna studie jämför vi hur olika personlighetsdrag påverkar dessa funktioner genom att studera vad som händer i hjärnan när de aktiveras.

Vad krävs för att delta?

För att kunna delta som försöksperson krävs att du är:
• Högerhänt man, mellan 18-30 år
• Tidigare väsentligen fysiskt och psykiskt frisk
• Inte har anlag för klaustrofobi (rädsla för trånga utrymmen)
• Inte har magnetiska implantat i kroppen

Vi använder oss av tekniken funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRT), så kallad magnetkameraundersökning, som är en väl använd metod både inom sjukvård och inom forskning.

Hur går studien till? 

Studien innefattar en uppsättning självskattningsformulär (ca 30-60 minuter), en intervju där vi också genomför vissa neuropsykologiska tester (ca 2-3 timmar) och ett undersökningstillfälle i magnetkameran (ca 90 minuter).

Ersättning upp till 800 kr ges för deltagande. 

Anmälan

Anmäl dig på https://gebra.se/

 

Kontaktuppgifter

Maxine Poppy Lancelot

Forskningsassistent

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.