Publicerad: 2023-06-13 12:02 | Uppdaterad: 2023-06-13 13:51

Vill du vara med i en referensgrupp för KI:s språkpolicy?

KI arbetar med att ta fram en språkpolicy för lärosätet och vi behöver dig som vill ingå i en referensgrupp.

Som referensperson kommer du att få ge synpunkter på förslaget till språkpolicy. Vill du bidra till vårt arbete? Dina synpunkter är värdefulla för oss. Som referensperson behöver vi dig under cirka två timmar vid två tillfällen efter sommaren.

Kontakta Emma Hägg via mejl senast 22 juni 2023. Du förbinder dig inte till något utan tackar slutgiltigt ja när du får inbjudan med dag och tid.

Vill du följa arbetet med språkpolicyn så finns mer information på vår sida om projektet.

Varför KI behöver en språkpolicy:

  • Enligt språklagen ska svenska myndigheter använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk.
  • Svenska språket är myndighetsspråk, samtidigt bör beaktas att KI är mångkulturellt och internationellt.
  • Hur vi uppfattas, kommunicerar och strategiskt använder språket för att uppnå våra mål är en viktig del i verksamheten. 
  • En samordnad och medveten språkanvändning på KI kan bidra till att vi lever upp till lagstiftningen och visar på kvalitet och inkludering.