Deltagare till studie sökes Vill du förbättra din hälsa och välbefinnande med hjälp av en ny app?

Idag har många personer svårt att hinna prioritera sin hälsa, där bristen på fysisk aktivitet, dåliga matvanor och för mycket stress är stora samhällsproblem. Forskare vid Karolinska Institutet undersöker nu hur en ny app, understödd av artificiell intelligens, kan hjälpa individer att bli mer fysiskt aktiva, förbättra matvanor och mental hälsa. Nu söker ansvariga forskare efter deltagare till en studie som kommer testa den nya appen.

Ett par i övre medelåldern som tittar på en mobil med hörsnäckor i öronen. De står i en park.
Foto: Getty Images

Om studien

Syftet med studien är att ta reda på om en ny app kan hjälpa individer att göra hälsosamma livsstilsförändringar.

Studien innebär att du först får bära en rörelsemätare (mäter din aktivitet) under en vecka. Därefter får du tillgång till en app i din telefon och får använda den under 12 veckor. I appen väljer du mål kopplat till din hälsa som du vill arbeta med. Du får också tillgång till videosamtal med en personlig coach, förslag på träningsövningar, recept och övningar för mental lugn samt möjlighet att delta i en community med andra användare. Efter 12 veckor får du igen bära en rörelsemätare under en vecka. Efter en månad samt efter tre månader kommer du få en inbjudan att delta i en individuell intervju om hur du upplever appen och hur du upplever att den hjälper dig. Intervjun sker digitalt som videomöte, på en plats nära dig eller på telefon och tar ungefär en timme. 

Vem kan delta?

• Du måste vara minst 18 år
• Äga en smartphone
• Bo i utvalda kommuner/områden i Stockholms län (Botkyrka kommun, Flemingsberg Västra, Vårby Haga-Masmo, Flemingsbergs västra, Husby, Tensta, Rinkeby, Grimsta, Hässelby Gård, Älvsjö, Rågsved, Skogås Västra, Storvreten, Grusåsen-Weda-Listonhill, Brunsäng, Fornhöjden, Hovsjö, Ronna, Jordbro Södra, Granängsringen-Nyboda Brandbergen centrala, Fisksätra, Hallonbergen Västra, Edsberg, Blombacka, Skärholmen).

För ditt deltagande får du en biobiljett.

Anmälan

Kontakt

E-post: halsostudien-nvs@ki.se 

Telefon: 08-524 838 96

Ansvarig forskare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.