Deltagare till studie sökes Vill du få bättre balans? Vi söker deltagare till ett forskningsprojekt med utmanande balansträning vid MS

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset där vi vill studera effekter av intensiv och utmanande balansträning hos personer med multipel skleros (MS)?

Bild på kvinnlig deltagare i studien som gör en balansövning.
Studiedeltagare, HiBalance. Foto: Franzén group.

Hur går det till?

Deltagande i studien innebär att vi cirka en vecka före och en vecka efter avslutad träningsperiod med kliniska tester och frågeformulär samlar in information om din balans och gångförmåga, uppmärksamhet, minne, aktivitetsförmåga, livskvalitet, sinnesstämning, trötthet, förekomst av fall och fallrädsla. Testerna sker på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (Gävlegatan 55) och beräknas ta 90 till 120 minuter. 

Efter inledande testning avgörs genom lottning om du tillhör interventionsgruppen som kommer delta i balansträningsprogrammet eller om du kommer delta i en kontrollgrupp. 

Balansträningsprogrammet kommer ske i grupp med sex till åtta deltagare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (Hörselslingan 2) eller i Solna (Gävlegatan 55) med start i september  2024. Träningen kommer pågå två gånger i veckan under tio veckor, ca 60 minuter vid varje träningstillfälle. Du kan välja mellan tre olika träningstillfällen varje vecka. 

Om du lottas till kontrollgruppen deltar du inte i balansträningsprogrammet nu men du kommer få erbjudan om att delta senare.

Vem kan delta?

Du passar bra om du: 

  • Är 18 till 65 år och har diagnosen multipel skleros 
  • Har påverkad balans men kan gå utan hjälpmedel 100 meter 
  • Inte har några andra medicinska tillstånd som kan påverka din balans och gångförmåga eller din kognitiva/tänkande förmåga

Låter detta intressant? Kontakta oss gärna för mer information eller för att anmäla ditt intresse! Mejla eller ring på nedanstående telefonnummer och tala in ett meddelande med namn och telefonnummer så återkommer vi så snart som möjligt. 

Välkommen att höra av dig!

Kontaktuppgifter

Sverker Johansson, docent
sverker.johansson@ki.se 
Telefon: 070 286 1260

Andreas Wallin, postdoc
andreas.wallin@ki.se

Petra Koski, forskningsassistent
petra.koski@ki.se
Telefon: 08-524 888 30

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.