Deltagare till studie sökes Vill du delta i en studie som undersöker levnadsvanor hos vuxna i Sverige?

Hälsosamma levnadsvanor har stor betydelse för psykisk och fysisk välmående, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Forskare vid Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) och Habilitering & Hälsa Region Stockholm, testar ett nytt frågeformulär som ska göra det enklare att utvärdera människors levnadsvanor.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Eddie Bloom,Getty Images/iStockphoto

Hur går studien till?

Om du deltar fyller du i tre formulär: ett om levnadsvanor och ett om livskvalitet samt ett om bakgrundsinformation. Du som är 18 år och äldre och är folkbokförd i Sverige får delta i denna studie. God förståelse av svenska krävs. 

Anmälan

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagande, kontakta projektledare för studien är Douglas Sjöwall genom e-post: douglas.sjowall@ki.se 

 

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.