Deltagare till studie sökes Vill du delta i en studie om könsskillnader?

Hur påverkas våra tankesätt, personlighet och yrkesval av könsskillnader? Vilken betydelse har dessa skillnader mellan olika individer? Forskare vid Karolinska Institutet vill undersöka sambandet mellan kön och hur vi tänker, vår personlighet samt val av yrkesbana. Personer mellan 35 och 45 år är välkomna att delta i studien.

dekorativ bild
Foto: Ronniechua, Getty Images/iStockphoto

Hur går studien till?

Studien äger rum online. Deltagande tar ungefär 60 minuter och innebär att du gör några uppgifter och svarar på ett antal frågeformulär. När du gör uppgifterna får du till exempel se bilder på saker som du ska försöka komma ihåg, avgöra om två linjer lutar åt samma håll och försöka avgöra vilket ansiktsuttryck ett ansikte speglar. I frågeformulären får du svara på frågor om exempelvis vilken sysselsättning du har, hur bra påståenden stämmer överens med hur du är och vad du är intresserad av. Du behöver ha tillgång till en dator och ett lugnt rum för att kunna delta.

Anmälan

Du som är mellan 35 och 45 år kan göra en intresseanmälan via formuläret på länken nedan: 

Kontakt till forskare

Vid frågor om deltagandet i studien vänligen kontakta Agneta Herlitz, professor, projektledare.
E-post: herlitz.researchgroup@cns.ki.se 

Profile image

Agneta Herlitz

Professor
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Profile image

Martin Asperholm

Postdoktor

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.