Skip to main content
Publicerad: 2019-07-02 10:56 | Uppdaterad: 2019-09-10 15:30

Vill du delta i en studie för att förbättra din hälsa?

Syftet med studien är att testa ett tidigt förebyggande och hälsofrämjande program 'Aktivare vardag' som fokuserar på levnadsvanor för att förebygga framtida risker för stroke. Programmet genomförs i primärvården.

Studien genomförs i Stockholms läns landsting/Stockholm och i Söderort med preliminär start vecka 46. För att kunna delta i studien ska du:

- bo/ha primärvårdskontakt i Stockholm
- vara mellan 45-75 år
- vara motiverad att delta i programmet
- vilja testa en ny app till mobiltelefon
- ha risk för stroke


Testa dina risker för stroke på denna hemsida: https://survey.ki.se/aktivarevardag 

Om du vill delta eller har frågor, kontakta oss via e-post: aktivarevardag@nvs.ki.se 

 

Kontakt

Projektansvariga

H1.Arbetsterapi.HELD