Deltagare till studie sökes Vill du delta i en PET-studie?

illustration tarmar
Getty Images/iStockphoto. Foto: Rasi Bhadramani

Vi söker friska forskningspersoner för deltagande i en ny PET-studie för utveckling av undersökning och diagnostik av tarmsjukdomar.

Med hjälp av så kallad PET-teknik (positronemissionstomografi) kan kemiska processer i kroppen avbildas. Vi söker friska deltagare i en ny PET-studie där man vill titta på fördelningen i tarmen av radioliganden (biomarkör) som utvecklas till undersökning och diagnos av tarmsjukdomar.

Studien utförs på Karolinska Sjukhuset i Solna. Forskningspersonerna får ekonomisk ersättning för sitt deltagande.

Du skall vara: mellan 20 och 65 år gammal, rök- och snusfri.

Du skall inte: ha några kända sjukdomar, ha någon känd allergi eller överkänslighet, vara rädd för trånga utrymmen, missbruka alkohol eller droger.

Läs mer om vår PET-forskning här

Anmälan

Om du tycker att detta låter intressant så kan du anmäla dig här

Kontakt

Emma Högö

Forskningssköterska
070-214 10 63

Per Stenkrona

Ansvarig prövare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.