Deltagare till studie sökes Vill du delta i en PET-studie?

En hjärna och datakod.
Illustrationen är nerladdad från Pixabay (CC0). Foto: Gerd Altmann Pixabay

Vi söker friska forskningspersoner för deltagande i en ny PET-studie av hjärnans förbindelser i relation till tänkande och socialt fungerande.

Med hjälp av så kallad PET-teknik (positronemissionstomografi) kan vi studera molekyler i kroppen. Vi söker nu friska forskningspersoner för deltagande i en ny PET-studie av hjärnans förbindelser i relation till tänkande och socialt fungerande. Studien utförs på Karolinska Sjukhuset i Solna. Forskningspersonerna får ekonomisk ersättning för sitt deltagande.

Du skall vara: Man mellan 18 och 30 år.

Du skall inte: Ha diagnos autismspektrumtillstånd, ha några kända sjukdomar, ha någon känd allergi (pollenallergi OK) eller överkänslighet, äta mediciner regelbundet, vara rädd för trånga utrymmen, missbruka alkohol eller droger.

Mer om vår PET-forskning

Läs mer om vår PET-forskning här

Anmälan

Om du tycker att detta låter intressant så kan du anmäla dig här

Ansvarig prövare

Gina Griffioen-Järfalk

Telefon: 076-2139953

E-post: gina.griffioen@ki.se

Kontakt

Zarah Gander

Forskningssköterska

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.