Publicerad: 2023-05-31 11:35 | Uppdaterad: 2023-05-31 11:38

Vilka barn har tillgång till språkförskola, och hur går det för dem?

Förskollärare och barn i klassrum - Bildbanksfoto
Foto: Getty Images

Språkförskola är en behandlingsform som utformats för barn med grav primär språkstörning (motsvarande developmental language disorder, DLD). Men tillgången till språkförskola är begränsad. Vi påbörjar nu ett forskningsprojekt för att kartlägga vilka barn som får tillgång till språkförskola, och hur det går för dem.

Projektet, som kallas för SPETS (Språkstörning – effekt av och tillgång till olika behandlingsformer för barn i förskoleålder) planeras och genomförs av Sofia Strömbergsson, Anna Eva Hallin, Sara Burge och Anders Sand, samtliga vid Enheten för logopedi, Karolinska Institutet, samt Carmela Miniscalco, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

Du kan läsa mer om projektet SPETS i en artikel från Svensk Intresseförening för Tal och Språk, SITS.

SPETS har även en hemsida, som du hittar här.