Publicerad: 2009-12-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Viktnedgång effektiv behandling mot sömnapné

[PRESSMEDDELANDE 2009-12-04] För män med fetma kan kraftig viktnedgång vara en effektiv metod att förbättra måttlig till grav sömnapné, visar en ny studie från Karolinska Institutet. De som hade grav sömnapné när studien startade gynnades mest av viktminskningen.

Kari JohanssonFoto: Lisbeth Linden, Expert

- Resultaten från denna studie tyder på att viktminskning är effektiv metod för att behandla sömnapné hos män med fetma, säger Kari Johansson, en av forskarna bakom studien.

Sömnapné - andningsuppehåll i sömnen - är en relativt vanlig men underdiagnostiserad sjukdom. Fem eller fler andningsuppehåll i genomsnitt per timme anses sjukligt. Obehandlad sömnapné är förknippad med ökad risk för exempelvis stroke och trafikolyckor. Måttlig och grav sömnapné ökar dessutom risken att dö i förtid. Man vet sedan länge att personer med övervikt eller fetma har en ökad risk att utveckla sjukdomen och att män drabbas betydligt oftare än kvinnor.

I en randomiserad klinisk studie som publiceras i British Medical Journal har forskare vid Karolinska Institutet nu undersökt om viktminskning kan fungera för att behandla måttlig och grav sömnapné. I studien ingick 63 män med fetma (BMI mellan 30 och 40) i åldrarna 30-65 år. Deltagarna hade måttlig till grav sömnapné, enligt ett index kallat AHI (apné-hypopnéindex) som används för att mäta andningsuppehåll i sömnen. Samtliga deltagare hade symtomlindrande behandling i form av så kallad CPAP - övertrycksandning via en näsmask under sömnen - som ger en mer normal andning vid sömn. Deltagarna lottades till två grupper, där den ena gruppen genomgick ett intensivt viktminskningsprogram och den andra utgjorde kontrollgrupp under nio veckor.

Resultatet av studien visar att viktminskningsgruppen i genomsnitt hade gått ner 19 kilo i vikt efter de nio veckorna och deltagarna hade mer än halverat antalet andningsuppehåll. Ingen av de behandlade hade längre grav sömnapné, hälften hade endast lätt sömnapné och var sjätte kunde friskförklaras. Forskarna kunde också se att effekten av viktnedgången var störst hos patienter med grav sömnapné.

För att åstadkomma en kraftig viktnedgång fick den behandlade gruppen en så kallad very low calorie diet (VLCD) med ett energiintag på 554 kcal per dag under sju veckor, följt av två veckors stegvis ökning av energiintaget upp till 1500 kcal per dag vecka nio. Kontrollgruppen behöll sina vanliga matvanor. Efter VLCD periden erbjöds patienterna att delta i ett beteendeförändringsprogram under ett år för att behålla viktnedgången.

- För patienter med fetma som dessutom har en allvarlig följdsjukdom, som sömnapné, använder vi ofta VLCD i form av ett lågkaloripulver som en del i behandlingen. Pulvret blandas med vatten och ersätter alla dagens måltider. Det ger en snabb viktminskning, är ett bra sätt att öka patientens motivation, säger Kari Johansson.

Forskarna understryker att pulverdiet inte är en lösning på viktproblem, utan något som framför allt kan användas i startfasen av ett långsiktigt behandlingsprogram. För varaktig effekt krävs hårt arbete med att förbättra kost- och motionsvanor. När det handlar om kraftig viktreduktion krävs ibland även läkemedel för att stabilisera vikten.

Den aktuella studien var delvis finansierad av Cambridge Manufacturing Company Limited som marknadsför Cambridge Diet, det lågkaloripulver som forskarna använt. Finansiärerna hade inget inflytande på studiegenomförandet, analyserna eller resultatsammanställningen. Exempel på likvärdiga VLCD-produkter som marknadsförs av andra företag är Nutrilett, Naturdiet och Allevo. Forskarna bakom studien är verksamma vid överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, samt enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet.

Publikation

Kari Johansson, Martin Neovius, Ylva Trolle Lagerros, Richard Harlid, Stephan Rössner, Fredrik Granath, Erik Hemmingsson

Effect of a very low energy diet on moderate and severe obstructive sleep apnoea in obese men: a randomised controlled trial

BMJ, online 4 december 2009.

För frågor, kontakta: