Publicerad: 2018-06-17 15:34 | Uppdaterad: 2018-06-17 16:31

Viktigt samarbete mellan KI och ryskt forskningscenter

Den ryska delegationen och KI:s ledning.

En rysk delegation från Almazov National Medical Research Centre besökte KI i juni. Anledningen till besöket var att samtala om fortsatt och stärkt samarbete.

Flera av forskarna på det ryska forskningscentret har försvarat sina avhandlingar på Karolinska Institutet med handledning av bland andra Göran Hansson, Per Eriksson, Ulf Hedin, Thomas Sejersen, Olle Söder, Boris Zhivotovsky och Anna Kostareva. Den sistnämnda är verksam vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet och samtidigt chef för institutionen för molekylärbiologi och genetik vid Almazov National Medical Research Centre i Ryssland.

Delegationen togs emot i Aula Medica där Karolinska Institutets rektor, Ole Petter Ottersen, närvarade tillsammans med forskare som på olika sätt deltar i det ryska samarbetet, däribland KBHs prefekt Olle Söder.

– Samarbetet med Almazov Medical Centre är viktigt för KI då det är Rysslands ledande institution för forskning inom kardiologi. Mycket av forskningssamarbetet sker med institutionen för kvinnors och barns hälsa här vid KI, vilket ligger väl i linje med mål i Agenda 2030, både vad avser god hälsa och välbefinnande samt jämställdhet, säger rektor Ole Petter Ottersen.