Publicerad: 2023-06-21 16:04 | Uppdaterad: 2023-06-22 12:47

Viktigt!! Löneutbetalning i Juni för dig som har haft fiktivt personnummer

Detta meddelande gäller endast dig som har haft fiktivt personnummer och fått en utbetalning från Karolinska institutet

Du som tidigare har haft ett fiktivt personnummer som är kopplat till ett utländskt bankkonto kan denna månad (juni) tyvärr bara få din lön/ersättning insatt på detta konto. Detta kan ske även fast du har angett ett annat konto i Swedbanks kontoregister.

KI kan tyvärr inte ersätta en eventuell valutaförlust

Har lönen/ersättningen inte inkommit på något av dina konton avvakta gärna till efter helgen innan du kontaktar HR på institution eller payroll@uf.ki.se