Publicerad: 2016-06-13 12:12 | Uppdaterad: 2016-06-13 12:14

Viktiga incitament för svenska arbetsgivare vid genomförande av arbetsmiljöinsatser

Vilka incitament som påverkar arbetsgivares beslut om att genomföra hälsofrämjande eller förebyggande insatser på arbetsplatsen har undersökts i ett projekt vid Karolinska Institutet. Studien visar att, förutom lagar och regler, så har bland annat kunskap, beskriven evidens och resursåtgång vid genomförande av insatser samt tillfälligheter betydelse för de beslut som tas. Studien kan läsas i sin helhet här.