Publicerad: 2010-05-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Viktig kontrollmekanism bakom autoimmuna sjukdomar upptäckt

[PRESSMEDDELANDE 2010-05-03] Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt en ny kontrollmekanism i vårt immunsystem. Upptäckten kan vara av stor betydelse för behandling av svåra sjukdomar som MS (multipel skleros), ledgångsreumatism och SLE (systematisk lupus erythematosus).

Mikael KarlssonFoto: Erik Holmgren

- Genom att vi nu har börjat förstå regulatoriska mekanismer som är inblandade i dessa autoimmuna sjukdomar ger det hopp om nya behandlingar, säger Mikael Karlsson, docent vid Institutionen för medicin, Solna, och en av dem som ligger bakom den forskningsstudie som nu publiceras i den välrenommerade tidskriften "Journal of Experimental Medicine".

En viktig komponent i vårt immunförsvar är en typ av celler som kallas B-celler. De har normalt till uppgift att producera antikroppar, som i sin tur binder upp och oskadliggör inkräktande mikroorganismer, exempelvis bakterier och virus. Hos människor som drabbas av autoimmuna sjukdomar har istället B-cellerna en skadlig effekt - istället för att vara något bra blir de aktiverade mot den egna vävnaden och börjar bryta ned den egna kroppen, säger Mikael Karlsson.

Patienter med SLE, och andra autoimmuna sjukdomar, har minskade nivåer av en celltyp som kallas NKT-celler. Tidigare har man inte vetat vad de här cellerna har för betydelse för dessa sjukdomars uppkomst och förlopp. Nu visar forskargruppen vid KI att det minskade antalet NKT-celler är en bidragande orsak till patienternas sjukdom.

Foskargruppen bakom fynden (fr v): Emilie Domange Jordö, Fredrik Wermeling, Sara Lind, Mikael Karlsson, Yunying ChenFoto: Erik Holmgren

- Vi visar att NKT-celler direkt kan reglera hur B-celler blir aktiverade mot den egna vävnaden och även att avsaknaden av NKT-celler ger en ökad missriktad B-cellsaktivering. NKT-cellsdefekten hos patienterna kan vi nu mekanistiskt koppla till sjukdom, säger Mikael Karlsson.

De visar också att NKT-cellerna direkt stoppar B-cellernas felaktiga aktivering och att detta sker tidigt i den missriktade processen. Forskargruppen på Karolinska Institutet lyckades även stoppa de sjukdomsalstrande B-cellerna genom att tillföra NKT-celler - något som framöver kan möjliggöra nya typer av behandlingar.

- Det här innebär att nya behandlingar som specifikt riktar in sig mot de skyddande NKT-cellerna kan hjälpa den här patientgruppen, säger Mikael Karlsson.

Publikation:

Fredrik Wermeling, Sara M. Lind, Emilie Domange Jordö, Susanna L. Cardell & Mikael C.I. Karlsso

Invariant NKT cells limit activation of autoreactive CD1d-positive B cells

Journal of Experimental Medicine, online 3 May 2010, doi: 10.1084/jem.20091314, paper issue 10 May 2010, Vol. 207, No. 5

För frågor, kontakta: