Publicerad: 2022-03-01 13:36 | Uppdaterad: 2022-03-08 15:04

Viktig information till all ANA Futura personal

Fyra viktiga informationspunkter från styrgruppen i ANA Futura.

Vakanta kontor stängs fr.o.m 7 mars

Nu när restriktioner för covid-19 tagits bort så har styrgruppen beslutat att stänga de vakanta kontoren för allmän användning av personal fr.o.m 7 mars.

Sanering av ren-vattenanläggningen i ANA 8 huset fr.o.m 11 mars

Fr.o.m 11 mars kommer ren-vattenanläggningen att saneras. Arbetet beräknas ta 4 dagar. Obs! Serviceteamet kommer meddela all personal via epost när grönt tappvatten kan börja användas igen.

För ANA Futuras del medför detta följande:

 • Grönt tappvatten kommer inte att vara tillgängligt i våra laboratorier.
 • Diskfaciliteten i ANA Futura kommer inte vara i drift under denna period.
 • Extra MilliQ vatten kommer att finnas tillgängligt i upphämtningsplatsen för ren-vatten.
 • Om det blir ett längre avbrott kommer vi ha ett samarbete med Neo gällande diskfaciliteten.
 • Om du har någon utrustning kopplad till renvatten, kontakta Serviceteamet: serviceteam.anafutura@ki.se.

Larmmottagare för lågtemperatur- och isothermalfrysar

Vi vill påminna alla om att se över vilka som är larmmottagare för lågtemperatur- och isothermalfrysar. Önskar ni uppdatera larmmottagare, meddela serviceteamet: serviceteam.anafutura@ki.se

För mer information, besök vår hemsida: https://medarbetare.ki.se/forklaring-till-de-fryslarm-som-genereras-i-frysfaciliteten-i-ana-futura

Stölder

Det är härligt att vi återgår till normalläge men tyvärr gör tjuvarna det också. Campus Solna har drabbats av flera stölder på kort tid. Styrgruppen vill därför uppmana all personal i ANA Futura att vara uppmärksamma på obehöriga personer i våra lokaler.

Tänk på följande:

 • Lämna inga kontorsdörrar öppna om ingen är på rummet.
 • Bär ALLTID ditt KI-kort synligt. Om kort saknas har medarbetarna rätt att fråga vem du är.
 • Ha uppsikt bakom dig när du går in genom våra entréer. Om någon vill gå in med dig ska den visa sitt passerkort.
 • Släpp inte in någon som inte kan identifiera sig. Hänvisa personen till receptionen på plan 7, trapphus/hisshall B.
 • Alla externa besökare ska hänvisas till receptionen på plan 7, trapphus/hisshall B.
 • Använd inte de automatiska dörröppnarna i onödan.

Styrgruppen ANA Futura