Publicerad: 2020-10-07 08:24 | Uppdaterad: 2020-10-07 08:37

Viktig info parkering Flemingsberg

Ändrade regler gällande p-platser vid ANA 23 från och med den 5 oktober.

Antalet p-platser för personal och besökare vid ANA 23 (grusparkeringen, som tidigare endast var till för månadsbetalare) har utökats. Det gäller parkeringsraden längst ner mot studentbostäderna, numera orangemarkerad, se dokument nedan ”Parkering ANA 23 & Anatomivägen”.

Aimo Park kommer att skylta om denna rad och skylta upp med P-avgift för personal och besökare. Detta gäller fr o m 5 oktober. Se dokument nedan.
OBS! Det råder fortfarande avgiftsfritt för personal med dekal (grön för 2020), som annars betalar per dag.

Garaget vid ANA 8 kommer att vara stängt måndagen den 12 oktober från kl. 06:30

p.g.a. asfaltering av vägen mellan ANA 8 och ANA 10. Tyvärr måste garaget vara stängt en hel dag i och med att asfalten måste svalna. Garaget öppnar igen tisdagen den 13 oktober kl 08:00.