Publicerad: 2016-04-15 07:59 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:11

Vikarierande prorektor om att återupprätta förtroendet för KI

Cancerforskaren Henrik Grönberg ersätter Karin Dahlman-Wright som prorektor under hennes period som vikarierande rektor. Uppdraget handlar framför allt om att återupprätta förtroendet för KI efter Macchiariniärendet.

Hur mycket kan ni göra egentligen som tillfällig KI-ledning och hur stort mandat har ni att förändra?

– Vi har fått ett väldigt starkt mandat från konsistoriet och vi känner ett starkt stöd från organisationen. Jag leder Fenix-projektet som har som mål att förändra och återupprätta förtroendet för KI.

Hur ska ni göra det?

– Under den närmaste tiden ska vi samla på oss information. Jag och universitetsdirektören besöker alla institutioner, och träffar alla administrativa chefer och prefekter. Vi förklarar hur vi jobbar och identifierar de problem som institutionerna vill lyfta och vi tittar på vilka utmaningarna är och vad som ska prioriteras.

Hur har mötena med institutionerna varit hittills?

– Vi har fått ett positivt bemötande. De flesta berättar om hur respektive institution har hanterat förtroendekrisen för KI, och hur de gör nu i den ”andra fasen” där flera institutioner kommer att inleda aktiviteter som gäller nyckelfrågor.

Vad kan KI:s ledning säga om Macchiarini-ärendet i dag?

– Vi har varit tydliga med ett övergripande budskap: att det som hänt har blivit fel. Vi beklagar djupt om forskare från KI har bidragit till patienters för tidiga död eller onödigt lidande. Karolinska Institutet tar ansvar för det som hänt och vi ska arbeta för att det inte ska hända igen.

Men vad kan ni säga i sakfrågan?

– De här frågorna om var KI har brustit är det framför allt tre externa utredningar som kommer att ha svaren på, och sannolikt kommer de först efter sommaren. Det är dels den externa granskningen av KI:s hantering av Macchiarini-ärendet, dels Kjell Asplunds uppdrag att utreda sjukvårdens ansvar för de olika operationerna, och också CEPN:s utredning av oredlighetsärendet kring Macchiarini. När de kommer är vi beredda att ge en analys och kommentera mer i detalj.

Etikrådet vid KI har fått speciell uppmärksamhet i det här fallet och du ska leda översynen – hur tänker du göra det?

– Jag gör institutionsgenomgången först. Sedan tänker jag träffa nyckelpersoner i etikrådet. Utredningen kring Macchiarini-ärendet handlar om just det specifika fallet, men etiska frågeställningar generellt är helt oberoende av detta, och jag tror att etikrådets uppdrag bör bli bredare än det är i dag. Jag kommer även att träffa andra universitet. Lund är till exempel också i processen att bilda ett etiskt råd och brottas med samma frågor.

Vad händer med etikrådet på KI under tiden?

– Under våren så ansvarar jag för en översyn av etikrådets uppgifter och mandat. All aktivitet i etikrådet ligger på is, vilket i praktiken betyder att det nuvarande etikrådet i praktiken har upphört. Vi ser också över hur vi hanterar oredlighetsärendena internt. I den här situationen undviker vi interna utredningar.

Vilket resultat förväntar du dig själv av det här året som vikarierande prorektor?

– Våra förändringar är relativt små, det blir inga palatsrevolutioner utan handlar mest om hur vi hanterar svåra frågor för institutionerna och ger stöd till prefekterna. Vissa miljöer fungerar utmärkt, har en öppen kultur och delar med sig av sina forskningsresultat så att andra kan ge stöd eller vara kritiska till varandra. Det går att vara konkurrenskraftig i en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och visar respekt för varandra.

– Andra institutioner behöver mer stöd. De är geografiskt spridda eller saknar en öppen kultur. Det finns slutna miljöer där medarbetarna inte samarbetar med kollegor. Det finns många fördelar med att dela med sig och det är viktigt att våga prata om misslyckanden.

Text: Madeleine Svärd Huss

Artikeln är publicerad i KI Bladet 2/2016.

FRÅN LÄKAREXAMEN TILL VIKARIERANDE PROREKTOR
Namn: Henrik Grönberg
Gör: Vikarierande prorektor på Karolinska Institutet sedan 7 mars 2016. Leder arbetet med att återupprätta KI:s förtroende. Ansvarar för KI:s engagemang i SciLife- Lab, nybyggnationerna på campus Huddinge och deltar i diskussionerna i ledningsgruppen KI/SLL.
Bakgrund i korthet: Läkarexamen vid Umeå universitet 1987. Specialist i onkologi 1994. Disputerade 1995 om prostatacancer-epidemiologi. Professor i cancerepidemiologi vid KI, 2005. Prefekt vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, 2008–2013.
Därför tackade han ja till jobbet: ”Det är en utmaning helt klart. Det är det första. För det andra så har jag haft tio väldigt bra år på KI, de roligaste i mitt yrkesliv, och då kändes det rätt att göra något mer för KI. Det som gjorde att jag tvekade var att jag har väldigt stor egen forskning, men mina unga kollegor var redo att ta över det ansvaret under den här perioden. Jag har också fått sluta med patienter på Radiumhemmet, och tagit tjänstledigt.”