Publicerad: 2015-04-15 15:15 | Uppdaterad: 2015-11-26 17:42

Vicerektor för internationella frågor utsedd

Maria Masucci, professor i virologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, har utsetts till vicerektor för internationella frågor.

I uppdraget ingår ett övergripande ansvar för Karolinska Institutets internationella frågor, särskilt arbetet med universitets långsiktiga allianser med ledande internationella universitet och forskningsinstitut.

– Vår ambition är att genom internationella samarbeten inom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå stärka vår ställning som ett internationellt ledande medicinskt universitet, säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten. Maria Masucci får nu ansvar för att vidareutveckla vår strategi för internationalisering.

Maria Masucci. Foto: Ulf SirbonMaria Masucci tog läkarexamen vid Universitet i Ferrara, Italien 1977. Strax därefter kom hon till Karolinska Institutet där hon studerat och arbetat sedan dess. I sin forskning har hon inriktat sig på olika aspekter av tumörbiologi med särskilt fokus på infektion och cancer och sambandet mellan virusinfektion och uppkomsten av cancertumörer. Förutom forskning på Karolinska Institutet har Maria Masucci innehaft en professur vid universitetet i Lund och varit gästforskare vid MIT och Harvard i Boston, USA, University of Birmingham, England och The Netherland Cancer Institute i Amsterdam. I sin forskning har hon också kontakter i Italien, Tyskland, och Kina.

– Det är roligt, spännande och hedrande att få detta uppdrag, säger Maria Masucci. Karolinska Institutet har redan viktiga internationella samarbeten, men vi behöver skapa fler långsiktiga allianser med ledande internationella universitet och forskningsinstitut. På så vis kan Sverige och Karolinska Institutet nå högre kvalitet i både utbildning och forskning och snabbare omsätta resultat i innovationer och nya behandlingar.

Den nya funktionen som vicerektor för internationella frågor ska stärka universitetets ledning och är en av de viktiga funktionerna för genomförandet av Karolinska Institutets Strategi 2018.