Publicerad: 2014-06-10 15:42 | Uppdaterad: 2014-11-26 13:18

Vice minister från Kina besökte KI

Kinas vice minister LIU Qian, ansvarig för folkhälsa och familjeplanering (Vice Minister of National Health and Family Planning Commission), besökte Karolinska Institutet den 10 juni för att bland annat lära sig mer om KI:s organisation, och hur universitetet är kopplat till hälso- och sjukvården. Vice ministern och hans delegation var också intresserade av att diskutera specialistutbildning av läkare.

Rektor Anders Hamsten tog emot delegationen i Aula Medica tillsammans med prorektor Kerstin Tham och dekanus för utbildning Jan-Olov Höög. Därefter gick delegationen vidare på studiebesök till SciLifeLab lett av Karin Dahlman-Wright, professor och KI Scientific Director vid SciLifeLab med speciellt ansvar för de nationella plattformarna.

KI har i dag nära kontakt med ett 30-tal universitet i Kina. Totalt pågår ett 70-tal KI-projekt som involverar enskilda forskare eller institutioner i Kina. Sedan 1980-talet har ungefär 300 kinesiska studenter disputerat vid Karolinska Institutet. Av dem har cirka en femtedel återvänt till Kina, där flera har fått toppositioner vid kinesiska universitet. Ytterligare en tiondel har gjort karriär inom KI varav några även är professorer.

Läs mer om KI:s strategi för samarbeten med universitet i Kina.