Publicerad: 2022-02-08 09:32 | Uppdaterad: 2022-02-08 09:32

Vibrationsdämpning av apparatur februari till mars 2022

Den nya T-bane spåret ’Gula linjen’ ska byggas från Odenplan via Hagastaden vidare norr ut till Arenastaden i Solna. Hela sträckan kommer att gå under jord. Station Hagastaden får totalt fyra entréer. Nordliga entréer blir på Hagaplan, i Karolinska universitetssjukhusets entré och utanför grindarna till Karolinska Institutets huvudentré. Sydlig entré planeras vid Torsplan. Arbetet är beräknat att ta 6-7 år att slutföra.

För närvarande sker sprängningsarbeten ca 150 meter från Biomedicum men kommer givetvis att komma närmare i och med arbetets fortskridande.

När det sker i närheten av Biomedicum så kan vibrationskänslig apparatur komma att påverkas och arbetet med att vibrationsdämpa apparatur och instrument har påbörjats.

Företaget FORCIT är ansvarig för att genomföra vibrationsdämpning på uppdrag av Region Stockholm.

Samtliga forskningsgruppledare på Biomedicum kommer att i dagarna erhålla mer detaljerad information från respektive administrativ chef via e-mailutskick.

I detta beskrivs hur arbetet med vibrationsdämpning kommer att fortskrida och vilken information FORCIT behöver för att kunna utföra arbetet.

Kontakt