Publicerad: 2017-03-29 12:17 | Uppdaterad: 2017-03-29 12:31

"Vi vill inspirera till livsstilsförändringar"

Miia Kivipelto och Krister Håkansson har skrivit huvudartikeln i senaste numret av Scientific American (april 2017). Artikeln beskriver resultat från FINGER-studien och hur forskargruppen NBN (Nordic Brain Network) arbetar med att följa upp dessa.

– Tidskriftens globala räckvidd gör att vi med den här artikeln kan nå ut med dessa positiva forskningsresultat till människor i olika delar av världen. Vi hoppas artikeln kommer att inspirera till livsstilsförändringar som kan förbättra hjärnans funktion, speciellt inom den växande äldre delen av världens befolkning, säger de båda författarna.

Läs mer om artikeln "A Rare Success against Alzheimer's" här.

Professor

Miia Kivipelto

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Miia.Kivipelto@ki.se

Forskningssamordnare

Krister Håkansson

E-post: krister.hakansson@ki.se