Publicerad: 2023-06-01 08:35 | Uppdaterad: 2023-06-01 08:35

Vi tar pulsen på våra miljö- och hållbarhetsombud

Utsträckt hand som håller i en jordglob täckt av gröna ormbunksblad.
Hållbar utveckling vid NVS. Foto: Pixabay.

Det händer mycket på miljö- och hållbarhetsfronten vid NVS nu. Emma Swärdh och Sumonto Mitra har ett ambitiöst engagemang, som lett till flera konkreta resultat såsom enkät, handlingsplan och hemsida.

Porträtt av Emma Swärdh respektive  Sumonto Mitra, nya miljö-och hållbarhetsombud vid NVS.
Emma Swärdh och Sumonto Mitra, miljö-och hållbarhetsombud vid NVS. Foto: Privata

Vad är ni mest nöjda med så här långt?

Engagemanget! NVS handlingsplan för miljö och klimat 2023-2026 är nu färdigställd och vi är väldigt glada för den uppmuntran och samordning som vi fått från NVS Prefekt, institutionsrådet, NVS redaktörer och kollegor. Många anställda har besvarat vår enkät om hållbar utveckling vid NVS, vilket är så tacksamt, och vi har även fått möjlighet att intervjua fyra internationella och nationella forskare inom området planetär hälsa för vår nya hemsida. Att få ta del av dessa forskares enorma klokskap och framtidshopp är en ren ynnest. Allt detta visar på den fantastiska drivkraft och känsla av att "vi gör detta tillsammans" som finns inom detta område.

Hur kommer vi att märka av ert arbete framöver? 

Under NVS år för miljö- och klimatmedvetenhet kommer vi att presentera olika temamånader där ett visst ämne lyfts fram. Alla medarbetare kommer kunna ta del av information och material om detta tema via hemsidan, i NVS nyheter, på arbetsplatsträffar eller i byggnaderna, vilket vi hoppas ska kunna inspirera till både eftertanke och handling. Senare under hösten kommer vi även att erbjuda en workshop om undervisning och lärande för hållbar utveckling samt tillhandahålla en julkalender i hållbar utveckling. Förhoppningsvis kommer vi kunna bjuda på flera överraskningar längs vägen.

Vad har ni som mål under de närmaste månaderna? 

Bild där man ser kontinenterna i olika gröna toner med en rad byggnader ovanpå och bladrankor som slingrar sig upp. Hela bilden är i gröna toner.
Planetär hälsa. Foto: Pixabay.

Målet är att skapa medvetenhet och ett hoppfullt engagemang och samtal om hållbar utveckling bland medarbetarna på NVS, i synnerhet om aspekter kring miljö- och klimatförändringar. Vi hoppas att detta kommer att ge upphov till reflektioner kring beteenden, värderingar och normer hos varje enskild individ, men också vid institutionen som helhet. Eftersom vi är institution med många olika yrkesprofessioner och arbetsuppgifter så kan såväl arbetsmiljön som utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling variera, vilket måste hanteras på olika sätt. Vi hoppas därför kunna skapa olika möjligheter till motivation så att alla anställda kan känna sig redo för att påbörja en resa mot en mer hållbar framtid. NVS enkätundersökning kring hållbar utveckling som just nu pågår, ger oss en inblick i attityder kring miljö och klimatfrågor hos medarbetarna, men också möjlighet att identifiera aspekter av hållbar utveckling som vi kommer att behöva lägga mer fokus på under den kommande tiden.

Vad vill ni skicka med till NVS medarbetare? Hur kan var och en ta sig an dessa frågor i ett första steg? 

Alla behövs! Det är bråttom när det gäller frågor som rör miljö och klimat, men det finns också så mycket känslor av hopp i den resa vi alla nu måste göra. Vi behöver vara kreativa när det kommer till förändring av beteenden för hållbar utveckling, både i vårt dagliga arbete men även i privatliv, där var och en av oss kan bidra till att åstadkomma en förändring. Börja med enkla saker som är meningsfulla för dig, lyft fram vad du har att vinna på att förändra beteendet,  använd dina kamrater som stöd och skapa din egen positiva berättelse kring hållbar utveckling.