Deltagare till studie sökes Vi söker kvinnor till en studie om svampinfektion i underlivet

Det är vanligt att kvinnor får svampinfektion i slidan, till exempel i samband med användning av antibiotika eller vid sexuella kontakter. En svampinfektion kännetecknas av att det kan klia och svida i slidöppningen och på blygdläpparna. Ibland kan man även ha en vit, grynig flytning. I syfte att utveckla bättre behandlingsmetoder söker vi nu deltagare till vår studie.

Kvinna med jeans där händer hålls framför magen.
Foto: Sasun Bughdaryan, Unsplash.

För att kunna utveckla bättre behandlingsmetoder vill vi med den här studien kartlägga bakomliggande funktioner i slidans slemhinna vid svampinfektion. Detta gör vi genom att undersöka vävnadsprover (biopsier) och sekret från slidväggar. Vi söker därför dig som har tecken på svampinfektion i underlivet och vill delta i studien. Ditt deltagande innefattar en gynekologisk undersökning och ifyllande av en hälsoenkät. Den gynekologiska undersökningen utförs av en erfaren läkare som arbetar på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus. Provtagningen av vävnadsprover (biopsier) görs under lokalbedövning.

För att delta i studien behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Ha tecken på svampinfektion i underlivet.
  • Ålder: 18–40 år.
  • Väsentligen frisk.
  • Inga aktuella gynekologiska besvär utöver symptom på svampinfektion.
  • Ej gravid.

Som kompensation för deltagande i studien utgår 800 kr (skattepliktigt).

Är du intresserad av att delta i studien?

Kontakta oss på mobil 070–2486093 eller svampstudien@meds.ki.se. Det går bra att ringa, skicka sms eller mejla. Provtagningen görs på Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus, forskningsmottagningen.

Ansvarig gynekolog: Med.dr., överläkare Cathrin Alvendal.
Ansvarig forskare: Professor, överläkare Kristina Broliden, Karolinska Institutet.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.