Publicerad: 2017-05-15 14:16 | Uppdaterad: 2019-07-04 13:40

Vi hälsar professor Richard Rosenquist Brandell välkommen till MMK!

Richard Rosenquist Brandell har nyligen utsetts till professor i klinisk genetik vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Han kombinerar sin professur med en anställning som överläkare i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan den 9 maj 2017 är Richard forskargruppsledare för gruppen Klinisk genetik vid MMK.

Richard Rosenquist Brandell tog sin läkarexamen (1996) och doktorsexamen (1998) vid Umeå Universitet. Han var postdoc vid Institutionen för patologi, Frankfurt am Main, Tyskland och blev specialist i klinisk genetik 2004. Richard startade år 2000 sin egen forskargrupp vid Uppsala universitet, med fokus på molekylär karakterisering av lymfoida maligniteter, och gruppen blev snabbt internationellt känd.

Richard Rosenquist Brandell blev professor i molekylär hematologi 2007 vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet. Han har initierat och lett Clinical Genomics Facility SciLifeLab i Uppsala mellan 2013-2017 och är för närvarande Platform Director för National Diagnostics Development Platform vid SciLifeLab. Vidare samordnar han Genomics Medicine Sweden, ett initiativ som syftar till att bygga en ny typ av infrastruktur inom svensk sjukvård som implementerar precisionsmedicin på nationell nivå.

Richard Rosenquist Brandell har framgångsrikt handlett 23 doktorander samt sju postdocs och hans forskning har resulterat i mer än 200 peer-reviewed artiklar.

Richard Rosenquist Brandell utsågs nyligen till Wallenberg Clinical Scholars 2017 av Knut och Alice Wallenberg Foundation: "Personer som får kronisk lymfatisk leukemi drabbas olika hårt. Vissa behöver inte behandlas, andra avlider inom loppet av några år. För att bättre förstå sjukdomens olika ansikten och hitta effektivare behandlingar ska Wallenberg Clinical Scholar Richard Rosenquist Brandell studera blodcancercellers egenskaper in i minsta molekylära detalj."