Publicerad: 2016-05-19 10:02 | Uppdaterad: 2016-05-19 10:10

Vi gratulerar till Karolinapriset 2016!

Föredömligt patientflödes- och kvalitetsarbete

Pristagare: Gabriella Jansson-Palmér, överläkare Gastrocentrum.

Motivering: Gabriella har snabbt och effektivt byggt upp en helt ny verksamhet för behandling av patienter med peritoneal carcinos (bukhinnecancer). Patienter som tidigare endast kunde erbjudas palliativ vård får nu många gånger en möjlighet till botande behandling. Gabriella har föredömligt visat på hur många av grundtankarna i vår nya verksamhetsmodell, med värdebaserad vård som bas, ger ett stort mervärde för våra patienter och medarbetare. Kärnan i verksamheten är det interdisciplinära teamet, som har fokus på rätt indata för fortsatt kvalitetsarbete. Gabriella har även varit drivande i uppbyggnaden av ett nationellt register som samtliga patienter registreras i.

Föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas patientfokus "Patienten först"

Pristagare: Karl-Henrik Grinnemo, Matthias Corbascio, Oscar Simonsson och Thomas Fux, läkare på Thoraxkliniken.

Motivering: Tack vare dessa kollegors föredömliga noggrannhet, kritiska tänkande, goda etiska förhållningssätt och civilkurage kunde missförhållanden i den sk Macchiariniaffären uppdagas. De medarbetare som nu tilldelas Karolinapriset "Föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas patientfokus "Patienten först" har påvisat ett uthålligt engagemang i vården av de drabbade patienterna. Det är en viktig signal till övriga anställda att påtala felaktigheter och brister i vården och på så vis understödja patientsäkerhetsarbetet och åstadkomma förbättringar. Därmed stärks förtroendet hos allmänheten och våra medarbetare.

Karolinapriset är Karolinska Universitetssjukhusets årliga pris för att uppmärksamma medarbetares föredömliga insatser i arbetet. Det är kollegor som nominerar till priset. Priskategorierna är föredömligt Medarbetarskap, Ledarskap, Sätt att praktiskt tillämpa "patienten först", Patientflödes- och kvalitetsarbete, Utbildnings-/handledarinsats och Klinisk forskningsinsats. Karolinapriset har delats ut sedan 1992. Varje priskategori har sina egna kriterier, men vissa är gemensamma. Gemensamt för priserna är att de nominerade ska arbeta utifrån Karolinskas vision "Patienten först, tillsammans skapar vi den bästa vården" och värderingar: ansvar, medmänsklighet och helhetssyn