Publicerad: 2020-03-20 16:31 | Uppdaterad: 2020-04-03 15:58

VFU viktig för studenternas examen och fortsatt kompetensförsörjning i vården

Till följd av smittspridningen av coronaviruset möter nu Karolinska Institutets studenter extra utmaningar. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortgår i så stor utsträckning som möjligt.

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson. Foto: Erik Flyg

– För KI:s utbildningsverksamhet gäller självklart att KI ska fullfölja det utbildningsuppdrag som vi har fått av regeringen och samtidigt följa de rekommendationer som våra ansvariga myndigheter ger. Det är också viktigt att kunna bidra till samhällsuppdraget genom att tillgodose hälso- och sjukvårdens behov av personal. Där är studenterna en viktig resurs samtidigt som det skapar en möjlighet för studenterna att ta examen som planerat, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning.

Grundförutsättningen för KI:s utbildning är att kursplanen ska följas och lärandemålen uppnås men i rådande läge kan arbetsformer och examinationsformer behöva ändras.

Studenter som gör sin praktik eller är på VFU måste följa instruktioner från respektive arbetsgivare.

VFU viktigt för examen

– Att genomföra VFU är viktigt för att studenterna ska kunna uppnå lärandemålen och bli godkända på sina respektive kurser. Det är framförallt viktigt för att studenter som är i slutet av sin utbildning ska kunna ta examen, säger Annika Östman Wernerson.

Om VFU skjuts upp och måste genomföras vid ett senare tillfälle kan det komma att leda till stora problem, något som KI:s utbildningsföreträdare och det omgivande samhället måste hitta lösningar för.

– Att skapa VFU-tillfällen under kommande sommar kan bli problematisk då vi inte vet hur smittspridningen av covid-19 kommer att utvecklas och om VFU skjuts upp till hösten kommer inte platserna att räcka till, säger Annika Östman Wernerson.

Kompetensförsörjning i vården

Sammantaget finns risken att samhället till följd av smittspridningen av covid-19 får en sämre kompetensförsörjning av vårdpersonal, både på kort och på lång sikt. Det gäller bristyrken som till exempel sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom alla kategorier, läkare och biomedicinska analytiker.

– Vi hoppas att det finns en möjlighet att se studenterna som en resurs i vården. Handledning och utbildningens innehåll blir kanske inte exakt som förväntat, men det kan bli en viktig erfarenhet för studenterna och en välkommen möjlighet och resurs för vårdens olika verksamheter, säger Annika Östman Wernerson.