Publicerad: 2017-11-22 12:42 | Uppdaterad: 2017-11-22 12:50

Vetenskapsrådet ger närmare 30 miljoner kronor till IMM-forskare

Nio IMM-forskare får 29 450 000 kronor i projektanslag från Vetenskapsrådet (VR).

Medicin och hälsa

Harri Alenius, enheten för systemtoxikologi 2 400 000 SEK
Inverkan av den levande miljön och mänskliga mikrobiota på immun homeostas och immun dysreglering som leder till allergi: Karelia allergistudie

Karin Broberg, enheten för metaller & hälsa 2 400 000 SEK
Selektion för att tolerera arsenik i miljön

Maria Feychting, enheten för epidemiologi 2 400 000 SEK
Hjärntumörer, neurofibromatos och andra genetiska syndrom

Erin Gabriel, enheten för biostatistik 6 000 000 SEK
Biostatistiska metoder för surrogatutfall: framsteg inom medicinsk forskning och förbättring av folkhälsan

Hanna Karlsson, enheten för biokemisk toxikologi 2 400 000 SEK
Utveckling av nytt cellbaserat test för bestämning av kemikaliers allergiframkallande potens

Inger Kull, enheten för miljömedicinsk epidemiologi 3 450 000 SEK
Svår astma hos unga ‐ hälsoeffekter och erfarenheter

Marie Vahter, enheten för metaller & hälsa 2 400 000 SEK
Toxiska effekter av arsenik och andra föroreningar i föda och dricksvatten på barns immunförsvar och utveckling

Agneta Åkesson, enheten för nutritionsepidemiologi 4 800 000 SEK
Hjärtinfarkt och stroke ‐ utgör långlivade miljögifter en förbisedd påverkbar riskfaktor?

Naturvetenskap

Kristian Dreij, enheten för biokemisk toxikologi 3 200 000 SEK
Biologiska effekter av felaktig transkription