Publicerad: 2012-03-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Vetenskapsrådet ger högsta betyg åt vårdforskning på Karolinska Institutet

Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning och utvärdering av vårdforskningen i Sverige, och konstaterar att Karolinska Institutets forskning inom detta område är världsledande och har hög samhällsrelevans.

Karolinska Institutet var det enda lärosäte där vårdforskningen fick högsta betyg både vad gäller vetenskaplig kvalitet och relevans för samhälle och vård.

Vårdforskningen bedrivs vid flera olika institutioner vid Karolinska Institutet och i utvärderingen ingick 43 forskargrupper från fem teman inom det strategiska forskningsområdet SFO-Vård:

1) Kvinnor och barns hälsa

2) Människor som lever med långvarig funktionsnedsättning

3) Äldre som lever med nedsatt aktivitet och begränsad delaktighet

4) Omvårdnad i samband med cancer och palliativ vård

5) Hälsosystem, policy, management, informatik och ekonomi.

- Stort grattis till alla som blivit utvärderade. Det är målmedvetna riktade satsningar från tidigare år som gjort att vi nått det skede där vårdforskningen hävdar sig väl inom ordinarie system. Det återstår utmaningar inom vissa sektorer av vårdforskningen och den externa utvärderingen kommer vara till hjälp i arbetet med dem, säger Martin Ingvar, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

Utvärderingen genomfördes av en internationell vetenskaplig panel som särskilt lyfte fram Karolinska Institutets vetenskapliga kvalitet och internationellt ledande position inom vårdforskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: