Föreläsningar och seminarier Vetenskaplig eftermiddag i logopedi VetEm

2022-01-21 13:00 - 16:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg

För sjätte året anordnas en vetenskaplig eftermiddag i logopedi av enheten för logopedi, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, i samarbete med Medicinsk Enhet logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset.

13.00-16.30
Utvärdering av logopedisk behandling

Programmet handlar om utvärdering av logopedisk behandling och kommer efter en introduktion att innehålla korta presentationer av 6 behandlingsstudier. Därefter planeras för en paneldiskussion under rubriken kliniskt relevant förbättring. 

Reservera eftermiddagen redan nu. Anmälan behövs ej. Programmet genomförs på plats i Flemingsberg men deltagande kan vara digitalt (Zoom). Återkommer med lokal och länk.

Anette Lohmander & Maria Södersten

Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet
ME Logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset

Kontakt

Anna Peterson Administratör