Publicerad: 2017-10-06 07:03 | Uppdaterad: 2017-11-06 10:59

Vesna Jelic prisas för sin undervisning vid geriatriska kliniken

Vesna Jelic. Foto: Petra Helkala

"Vesna Jelic har som momentansvarig för momentet åldrandet i kursen klinisk medicin på ett excellent sätt utvecklat och organiserat undervisningen vid geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Genom god organisation, ett starkt personligt engagemang och klara lärandemål har den verksamhetsförlagda undervisningen inom momentet åldrandet under Vesna Jelic ledning nu under flera år fått mycket goda utvärderingar av studenterna, genomförts med mycket god måluppfyllelse och motiverar med god marginal institutionens pedagogiska pris för 2017."

Så lyder motiveringen till att Vesna Jelic, forskare vid sektionen för klinisk geriatrik, är årets mottagare av institutionen för medicin, Huddinge pedagogiska pris, för undervisningen hon har lett i klinisk medicin för läkarstudenter på termin fem och termin sex. Priset, som är på 5 000 kronor, delades ut i samband med en "Grand Round" i början av oktober.

På bilden syns hon tillsammans med NVS:s prefekt Maria Eriksdotter och Eric Westman, sektionschef vid sektionen för klinisk geriatrik.