Publicerad: 2022-10-11 16:26 | Uppdaterad: 2022-10-11 16:26

Verksamhetsförlagd utbildning för tandhygieniststudenter på termin 6, VT22

Studenterna på termin 6 på tandhygienistprogrammet har för första gången genomfört extern verksamhetsförlagd (VFU) utbildning på Folktandvården i Stockholm i 15 dagar.

Studenterna har behandlat barn, ungdomar och unga vuxna under handledning. Utvärderingen visade bland annat att studenterna var mycket nöjda med både handledningen och den återkoppling som de fick vid slutbedömningen.

Cirka 87% av studenterna upplevde att VFU hade bidragit till deras professionella utveckling. En enkät genomfördes även bland handledarna och de upplevde att studenterna var väl förberedda inför sin VFU. Inför nästa VFU, som genomförs VT23, kommer vi att försöka att schemalägga VFU över en mer begränsad tid och öka kontakten med handledarna.    

Kontakt