Publicerad: 2020-11-18 12:23 | Uppdaterad: 2020-11-18 12:23

Verksamhetsanpassad arbetstid från 7 januari 2021

Dubbla utbildningsplaner, ökande studentantal med mera innebär en utmaning för universitetstandvården. En förutsättning för att klara uppdraget att förse alla studenter med klinisk färdighetsträning är att klinikerna har ett enkelt och förutsägbart schema med full bemanning under klinikernas öppettider. För att möjliggöra detta krävs ett nytt arbetstidsavtal för TA-personalen på universitetstandvården.

Från 7 januari 2021 inför vi verksamhetsanpassad arbetstid för TA-personal inom främst universitetstandvården. Orsakerna är flera, men de dubbla utbildningsplanerna är en av de tydligaste. För att klara av universitetstandvårdens uppdrag behöver klinikerna vara bemannade mellan klockan 8 och 17. Utöver dessa tider behöver klinikerna även införa en timmes rast för lunch.

Den verksamhetsanpassade arbetstiden skapar en enhetlighet som förenklar planering och ökar förutsägbarheten både för arbetsgivare och medarbetare.

Vad innebär det nya avtalet för mig? 

Den verksamhetsanpassade arbetstiden innebär i korthet att ordinarie arbetstid är klockan 8.00–17.00. Flextiden varar mellan klockan 07.30 och 17.30. Lunch 1 timme.

Undrar du hur du påverkas av förändringen, fråga din närmaste chef.

Så har avtalet förhandlats fram och kommunicerats

Avtalet har förhandlats av HR-avdelningens förhandlingsenhet på unversitetsförvaltningen (UF) och dialog mellan lokala facken har hållits. Därefter har berörda medarbetare informerats av tandvårdschef, HR-chef och HR-specialist från UF. Vid mötet fick HR frågan om varför ärendet inte samverkats inför beslut. Men eftersom detta är en förändring i det centralt lokala kollektivavtalet är det inte ett ämne som ska samverkas i de lokala samverkansråden, helt i enlighet med det samverkansavtal som vi har.