Publicerad: 2023-05-03 09:45 | Uppdaterad: 2023-05-16 10:01

Verifiera dina publikationer senast 22 maj

Som forskare affilierad till Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm ombeds du varje år verifiera dina publikationer i bibliometriverifieringswebben.

Logga in i the Bibliometric Verification Toolkit och stäm av dina uppgifter senast 22 maj. Om du är osäker på hur du ska göra, följ guiden för verifiering av vetenskapliga publikationer eller kontakta biblioteket för vägledning. I maj anordnar biblioteket även två workshoppar i Zoom som guidar dig genom processen.

Läs mer och registrera dig här:

Workshop: How to verify your publications, tisdag 9 maj kl. 13:00-14:30

Workshop: How to verify your publications, torsdag 11 maj kl. 10:00-11:30

Universitetsbiblioteket

08-524 840 00