Publicerad: 2020-06-11 15:00 | Uppdaterad: 2020-06-15 09:04

Veckobrev med lägesrapport från institutionen för odontologi och universitetstandvården i coronautbrottet (v.24)

Veckorna går och nu är vårterminen formellt sett slut. Den tog slut i förra veckan när våra studenter på sista terminerna tog sin examen.

Inför semestern önskar vi att vi hade kunnat ordna en hejdundrande sommarfest för att visa er alla vår uppskattning för det enorma arbete ni lagt ner i vår. Men nu går inte det. Däremot bjuder varje avdelnings- och klinikchef in till sommarfika och det kan hända att ni får något mer. Håll utkik i KI-mejlen i denna vecka!

Utbildning

Glädjande nog har vi lyckats examinera nästan alla våra programstudenter, trots den pågående pandemin. Det är en otrolig bedrift med tanke på förutsättningarna denna vår. Alla har verkligen gjort allt de kunnat för att studenterna ska kunna ta sin examen.

Examensceremonin som hölls i var digital.  Trots detta var den väldigt fin och högtidlig med ett proffsigt arrangemang.

Studenterna på alla de andra terminerna har gått miste om många veckors klinisk färdighetsträning. Under sommarundervisningen kommer en del av dessa veckor att kunna tas igen, men inte alla. Planering för hur de kurser och moment som inte kunnat genomföras i vår eller under sommaren pågår för fullt. Mer information om detta kommer.

Har du frågor om utbildning? Kontakta Karin Garming-Legert, programdirektor på tandläkarprogrammet och KUT

Klinik – klinisk färdighetsträning betraktas som VFU och virustestning erbjuds medarbetare och studenter

I förra veckan gick vi ut med att vi skulle ta fram en sida med frågor och svar till unitand. Hittills har det bara kommit in en fråga som rör vilken skyddsutrustning som får lov att användas på klinikerna och prekliniken. Vi har stärkt skyddet genom att införa regelbundna kontroller över att hygienrutinerna följs. Det finns nu noggranna skriftliga anvisningar om hygienrutiner och skyddsutrustning för alla kliniker (inklusive prekliniken) på unitand och i alla kliniklokaler. Vidare är även den framtagna åtgärdslistan för att hindra smittspridning publicerad på unitand.

Under veckan har en riskanalys genomförts inför höstterminen med representanter från skyddsorganisationen, dvs även studentrepresentanter. En fråga som kom upp var hur universitetstandvården ska kunna återgå till ordinarie verksamhet till hösten, trots att KI förmodligen kommer att ha kvar sina riktlinjer om att inte mötas i grupp i KI:s lokaler. Därmed vill vi förtydliga att den kliniska och prekliniska färdighetsträning som genomförs på universitetstandvården betraktas som VFU.

Testa dig för det nya coronaviruset

Under den kommande veckan kommer vi att erbjuda alla studenter och medarbetare vid universitetstandvården och institutionen för odontologi att ta virustester i samarbete med Nationellt Pandemi Center vid KI. Testet är helt frivilligt och syftet med detta är dels att förhindra smittspridning, dels att bidra till Folkhälsomyndighetens kunskap om smittspridning av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 i samhället. Institutionens och universitetstandvårdens ledning kommer också att få ta del av resultat på gruppnivå. Däremot är det endast är provlämnaren själv som får sitt eget resultat. Positiva prov kommer att rapporteras, men det är upp till var och en att ta eget ansvar att isolera sig vid positivt provsvar.

Denna undersökning syftar till att identifiera förekomsten av akut smitta och det är förstås också intressant att analysera förekomsten av antikroppar som visar att en person haft en tidigare smitta. Vi hoppas därför kunna återkomma i höst och följa upp denna undersökning med en bred testning för förekomst av antikroppar.

Gör så här om du vill testa dig:

  1. Hämta testkuvert måndag 15 juni, mellan klockan 8.30 och 17. i mötesrummet Moissan på plan 6, hos Ene Leipalu, på odontologisk röntgen, plan 6 eller hos Eva Segelöv, kliniken för barn- och ungdomstandvård, plan 8. Studenter hämtar ut testkuvert i Konrad eller Lundström.
  2. Ta provet själv nästa dag, under förmiddagen tisdagen 16 juni.
  3. Lämna in provet direkt när du är klar, klockan 8.30–14 samma platser gäller för inlämning. (Det går också att ta provet under måndagen men då måste du lämna in det samma dag så vi kan förvara det i kyl.)

Om det skulle bildas köer – tänk på att hålla avstånd!

Testet är ett självtest och har instruktioner finns i kuvertet. Testet har en tillhörande app som du laddar ner för att registrera och ta emot resultatet. För att använda det ska du ha ett Bank-ID. I appen får man både sitt resultat och rekommendation hur man kan följa upp det. Enligt smittskyddslagen kommer det även att rapporteras till FHM av medicinskt ansvarig på KI.

Dagen före midsommar kommer resultatet med anvisningar till testade. De som får ett positivt resultat får testa sig igen efter en vecka.

Har du frågor om testet? Kontakta Margaret Sällberg Chen, studierektor på forskarutbildningen, telefon 08-524 881 25.

Forskning

Det pågår en diskussion om huruvida det kan finnas virus i nytagna salivprover och hur dessa ska hanteras vid arbete i våra labb i ANA Futura. Frågan ska diskuteras i vår PI-grupp, dvs av de forskare som är verksamma i labben, och en riskanalys ska tas fram.

Administration

På administrationen pågår arbete med att se över och kartlägga de ekonomiska effekterna av pandemin.