Skip to main content
Publicerad: 2020-05-28 16:24 | Uppdaterad: 2020-05-28 16:25

Veckobrev med lägesrapport från institutionen för odontologi och universitetstandvården i coronautbrottet (v.22)

Ytterligare två veckor har passerat sedan förra veckobrevet. Pandemin har blivit en del av vår vardag och påverkar hela universitetet och oss som studerar eller arbetar här på många olika sätt.

KI är mitt i en upphandling av företagshälsovård. Ett av kraven i specifikationen är att kommande leverantör ska kunna tillhandahålla virustestning. Parallellt med detta driver även institutionsledningen ett eget spår för att få utföra både virus- och antikroppstester på både studenter och medarbetare. Detta hoppas vi snart kunna återkomma till när vi har ett undertecknat avtal.

Utbildning

Efter mycket förberedelse har nu några terminer hunnit komma tillbaka och startat igång sin kliniska färdighetsträning. Andra är på gång inför återuppstart i nästa vecka.

Nästa vecka kan vi med största sannolikhet vänta ett beslut från rektor om hur undervisningen kommer att genomföras till hösten. Det mesta talar för att den teoretiska undervisningen även i fortsättningen kommer att ges digitalt, men att klinisk och preklinisk undervisning kommer att genomföras på campus. Dock med hänsyn tagen till den pågående pandemin, efter genomförda riskanalyser och med vidtagna åtgärder för att minska risk för smittspridning.

Ett nytt pedagogiskt nätverk har fötts på KI. Vill du ha tips, dela med dig av dina erfarenheter och höra hur andra upplevt knivigheter i sin undervisning? Dela och lär, diskutera och samarbeta tillsammans med dina peers i det pedagogiska nätverket i Teams. https://medarbetare.ki.se/pedagogiska-natverket

Skärmbild med tandläkarstudent som bakgrund

Klinik

Den kliniska färdighetsutbildning som hunnit starta fungerar väl. För att ta tillvara på frågor och goda idéer som föds hos studenter och medarbetare i samband med att allt fler kommer tillbaka till universitetstandvården kommer klinikledningen att ta fram en frågor och svar-sida på unitand-webben.

Forskning

Du har väl inte missat att våra forskningsseminarier nu sänds via Zoom? Även halvtidsseminarier och disputationer sänds via Zoom. Håll koll på kalendern (längst ned) här på medarbetarportalen för oss på institutionen och universitetstandvården.

Administration

Administrationen har inga nyheter om läget i coronautbrottet denna vecka heller. Universitetsförvaltningen har emellertid tagit fram ett nytt verktyg för elektronisk signering via ett verktyg som heter Edusign där man använder sitt KI-ID för att digitalt underteckna ett dokument. Detta verktyg kan användas på alla underlag som kräver en underskrift. Mer information kommer till medarbetarportalen inom en kort framtid.

Läs mer om Edusign